Themabijeenkomst ‘Van afvalwater naar grondstoffen’ groot succes! Nu mét rapportage

Themabijeenkomst ‘Van afvalwater naar grondstoffen’ groot succes! Nu mét rapportage

Op 29 april heeft het Nutrient Platform een succesvolle MKB themabijeenkomst ‘Van Afvalwater Naar Nieuwe Grondstoffen’ georganiseerd in samenwerking met Noordelijk Nutriënten Overleg, de WaterCoalitie en de Kamer van Koophandel. In Veendam waagden meer dan 90 deelnemers zich aan een aantal specifieke uitdagingen in de watersector op het gebied van de recycling van nutriënten, bioplastics en cellulose. Het doel van de bijeenkomst was om MKB’ers actief te betrekken bij concrete business cases rondom grondstoffen recycling, zodat er een versnelling optreedt in het sluiten van deze ketens.

DSC 0629

De plenaire opening werd ingeleid door Gert Jan Euverink, professor Producten en Processen voor de biobased economy aan de Rijksuniversiteit Groningen, met een enthousiast betoog over de realisatie van een circulaire- en biobased economie. De nadruk werd door Euverink gelegd op het creëren van slimme samenwerkingen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op dit onderwerp werd doorgepakt door Elzo de Lange, mede-eigenaar en business developer bij EnableMi, met een helder verhaal over het vormgeven van slimme business cases rondom het valoriseren van reststromen. Beide sprekers wisten op inspirerende wijze conceptuele thema’s te vertalen naar levendige praktijkvoorbeelden.

De rest van de middag stond in het teken van een vijftal workshops, waarvan drie over nutriënten, een over cellulose en een over bioplastics. In alle workshops stond de vraag centraal hoe innovatieve MKB’ers bij kunnen dragen aan het recyclen van deze verschillende grondstoffen, en hoe er een markt kan worden gecreëerd voor de afzet van nieuwe secundaire producten. Niet alleen werd er met veel enthousiasme gediscussieerd, ook zijn er diverse vervolgacties geformuleerd die de organisatoren waar gewenst verder faciliteren. 

Meer informatie

Volledige rapportage: klik hier
Foto’s van de bijeenkomst: klik hier

Contactpersoon: Annemiek Strijker (a.strijker@nutrientplatform.org / 070-3043763)

DSC 0610