Chemie Magazine: Secundair fosfaat wil de markt op

In de laatste uitgave van het Chemie Magazine benadrukt het Nutrient Platform het belang van het betrekken van de chemische industrie bij het netwerk. Aangezien zich binnen de chemische sector belangrijke potentiële eindgebruikers van gerecycled fosfaat bevinden, doet het Nutrient Platform via verschillende wegen een oproep hierover in gesprek te gaan. Wat is precies de vraag van deze groep eindgebruikers? En hoe zijn we in staat de keten zo vorm te geven dat er wordt voldaan aan die vraag? Lees het artikel hier (pagina 32).