Concept nieuwe EU Meststoffenverordening gepresenteerd

Op 17 maart heeft de Europese Commissie in het kader van het Circulaire Economie pakket het voorstel voor de nieuwe meststoffenverordening ter bevordering van het gebruik van organische en afval gebaseerde meststoffen gepresenteerd. Deze nieuwe verordening moet de toegang van organische en op afval gebaseerde meststoffen tot de interne markt van de EU aanzienlijk vergemakkelijken.

Momenteel omvat de huidige Meststoffenverordening 2003/2003 slechts regels voor niet-organische meststoffen. Hierdoor vallen organische materialen en innovatieve bemestingsproducten buiten de werkingssfeer van de verordening. Op dit moment geldt voor deze producten dat de nationale regels van de lidstaten bepalend zijn. Helaas zijn deze regels niet overal hetzelfde, wat de verhandelbaarheid van deze producten belemmert.

De nieuwe Meststoffenverordening beoogt hier verandering in te brengen. Graag willen wij vanuit het Nutrient Platform een position paper opstellen over het voorstel voor de nieuwe Meststoffenverordening. Daarom vragen we om jullie reactie op het voorstel van de nieuwe Meststoffenverordening te sturen naar Inge de Weerd, zodat we het kunnen samenvoegen en inbrengen.