De Europese Commissie publiceert Green Deal

De Europese Commissie publiceert Green Deal

De Green Deal, gepubliceerd op 11 december 2019, is een ‘new-growth strategy’ en gaat uit van een economie waarbij groei niet afhankelijk is van het gebruik van hulpbronnen, en waarbij veel aandacht besteed wordt aan de bescherming en gezondheid van mens en milieu.

Een van de economische activiteiten die schadelijk is voor mens en milieu, is de extractie en verwerking van hulpbronnen. Dit proces zorgt voor meer dan de helft van de broeikasgassen en daardoor een van de grootste redenen waarom biodiversiteit vermindert. Het is dus cruciaal om de lineaire economie om te zetten naar een circulaire economie.

Dit komt aan bod in een van de acht thema’s die benoemd worden: mobilizing industry for a clean and circular economy. Bij dit thema, waar nutriënten recycling binnen past, wordt aandacht besteed aan de rol van de industrie en markt, en worden beleidsmaatregelen voorgelegd om een circulaire economie te realiseren. Een van deze maatregelen is het New Circular Economy Action Plan. Met de komst van dit vernieuwde action plan zullen vooral de grondstof intensieve sectoren veranderingen moeten invoeren. Bovendien pleit de Europese Commissie voor een ‘robust and integrated single market for secondary raw materials and by-products.’ Wat er precies gaat gebeuren om dit te realiseren is nog onduidelijk. Onder andere een ‘sustainable product policy’ zal overwogen worden.

In de Green Deal wordt gesproken over de Farm to Fork strategie, aansluitend bij de uitgangspunten voor de Circulaire Economie. Dit is een project waarbij verduurzaming van de hele voedselketen centraal staat. Nutriënten recycling en bemesting vallen hieronder en de commissie wil maatregelen treffen die nodig zijn om het gebruik van fertilisers te verminderen. Voor de uiteindelijke wet- en regelgeving wordt input van stakeholders meegenomen. Naar verwachting wordt in het voorjaar de Farm to Fork strategy gepresenteerd. Er is aangekondigd dat er daarna een stakeholder debate wordt georganiseerd, waarbij input vanuit de hele value chain welkom zal zijn.

De volgende zes thema’s worden ook behandeld in de Green Deal:

  1. Increasing the EU’s Climate ambition for 2030 and 2050
  2. Supplying clean, affordable and secure energy
  3. Building and renovating in an energy and resource efficient way
  4. A zero-pollution ambition for a toxic-free environment
  5. Preserving and restoring ecosystems and biodiversity
  6. Accelerating the shift to sustainable and smart mobility

Geïnteresseerd in de doelen en maatregelen van de andere thema’s van de Green Deal? Klik dan hier voor de volledige Green Deal. De Road Map, waarin een tijdsindicatie gegeven wordt voor de doelen en bijbehorende stappen, is hier te vinden.