De Milieulijst 2020

De Milieulijst 2020

In december 2019 werd door het Ministerie I&W de Milieulijst 2020 gepubliceerd. Hierin wordt benoemd voor welke investeringen en technieken je aanspraak kan maken op de MIA en de Vamil. Deze regelingen bieden fiscaal voordeel om het op de markt brengen van innovatieve en milieuvriendelijke producten te vergemakkelijken.

In de Milieulijst 2020 zijn onder andere veel nieuwe investeringen opgenomen rondom circulair produceren. Ook biedt de Milieulijst 2020 extra mogelijkheden voor het stimuleren van investeringen in kringlooplandbouw, het optimaal benutten van reststromen en het verminderen van emissies naar de omgeving.

De MIA en de Vamil

De MIA en de Vamil bieden beiden fiscaal voordeel. De MIA, de Milieu-Investeringsaftrek, is een extra investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van de aanschaffingskosten. De Vamil, de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen, zorgt ervoor dat je op een willekeurig moment tot 75% van de investeringskosten kan afschrijven. In de Milieulijst 2020 staat per categorie hoeveel fiscaal voordeel je kan krijgen, zowel van de MIA als van de Vamil.

De MIA en de Vamil gelden voor ondernemers wanneer de techniek waarin geïnvesteerd is op de Milieulijst staat. Een voorwaarde hierbij dat de investering minimaal 2500 euro is, en maximaal 25 miljoen. Ook moet de aanschaf van de techniek binnen drie maanden gemeld worden. Op deze website kunt u zien of u aanspraak kunt maken op de MIA en Vamil.

Leveranciers van milieuvriendelijke technieken hebben geen recht op fiscaal voordeel, maar wanneer de techniek genoemd wordt binnen de Milieulijst, kunnen klanten wel aanspraak maken op de MIA en Vamil.

Wanneer een milieuvriendelijke techniek nog niet op de Milieulijst staat maar hier wel binnen zou passen, kan een voorstel ingediend worden voor de eerstvolgende Milieulijst. Dit kan elk jaar tot uiterlijk 1 september. Meer informatie is hier te vinden.

Wijzigingen in de Milieulijst 2020

Op het gebied van circulaire economie zijn er in de Milieulijst 2020 veel bedrijfsmiddelen en technieken toegevoegd. Deze komen nu in aanmerkingen voor de MIA en Vamil.

Onder andere apparatuur voor duurzamer produceren, en apparatuur voor het verwaarden van reststromen en het sluiten van kringlopen is opgenomen in de vernieuwde Milieulijst. Bovendien geldt het fiscaal voordeel voor recycling van afval(water) en grondstoffen. Binnen deze categorie vallen onder andere technieken voor het terugwinnen voor grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib, en apparatuur voor het terugwinnen voor grondstoffen uit afgassen. Ook voor de verwerking van afval(water) zijn de MIA en de Vamil nu van toepassing.

De Milieulijst 2020, waarbij per categorie het fiscaal voordeel aangegeven, en de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn op deze website te vinden.