Duurzame pilot met struvietkorrels voor weelderig grasland Schiphol

Op 7 september 2016 zijn mestkorrels van struviet uitgereden bij de landingsbanen van Schiphol op Schiphol-Rijk en Noord-West. Deze korrels zijn ontwikkeld in een duurzame pilot waarbij een fosfaatverbinding (struviet) uit afvalwater van vliegtuigen is gehaald. Met deze pilot, uitgevoerd binnen TKI Watertechnologie door Schiphol, Evides Industriewater, Vewin en KWR, draagt de luchthaven bij aan het verminderen van de milieu-impact.
Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van Schiphol. Leon Bakuwel, strategisch adviseur Utilities van Schiphol: “We kunnen niet leven zonder fosfaat. Het is belangrijk voor de groei van planten en daarmee voor de voedselvoorziening, maar de voorraad fosfaat is eindig.” Rosanne Blijleven, specialist Habitat Management van Schiphol: “De korrels dragen bij aan een gezonde conditie van het gras waardoor onkruid geen kans krijgt. Ook kunnen op deze manier vogels op afstand gehouden worden. De stof terugbrengen in de grond is één van de laatste stappen in het proces van graslandverbetering.“

Totstandkoming struvietkorrels

In de afvalzuivering eten bacteriën zich vol aan stoffen die in het water zitten. Als het water daarna in een bezinktank wordt gedaan, zakken de bacteriën in het water naar de bodem en vormen een laag slib. Boven dit slib is zuiver water dat naar de Ringvaart wordt afgevoerd. Het achtergebleven slib wordt naar een gistingstank verplaatst. Het water dat daarbij vrijkomt is het meest fosfaatrijke water. Dat water wordt naar een reactor gepompt en daar worden de struvietkorrels gevormd.

Toekomstplannen

“De praktische doelstelling van het pilotproject was het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater van Schiphol, zodat dit zonder nabewerking als kunstmest kan worden ingezet op of in de omgeving van de luchthaven. Het is mooi dat dit gelukt is”, aldus KWR-onderzoeker Kees Roest. Voor de pilot moest de reactor bij de waterzuiveringsinstallatie worden geplaatst. “Evides verbouwt binnenkort de waterzuiveringsinstallatie,” zegt Bakuwel. “We zijn nu in de voorbereidende fase en kijken of het winnen van struviet straks een vaste plaats kan krijgen.”