Een spannend jaar voor vaatwastabletten & fosfaat!

 

In de periode van 2010-2012 stond het onderwerp fosfaat en de beperking daarvan in wasmiddelen en vaatwastabletten al in de schijnwerpers. Inmiddels zijn we weer bij een belangrijk jaar aangekomen met betrekking tot de regelgeving voor het toegestane aantal fosfaat in vaatwastabletten.

Hoe zat het ook alweer? Inmiddels zijn we allemaal wel redelijk bekend met de nadelige gevolgen van fosfaat in wasmiddelen en vaatwastabletten. Fosfaat in afvalwater leidt potentieel tot eutrofiëring van het water, wat slecht is voor ons milieu. In 2010 heeft de Europese Commissie daarom een wetsvoorstel gedaan om het gebruik van fosfaat in deze middelen terug te dringen. In 2012 stemde het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hiermee in en was de formele procedure rond. Sinds 30 juni 2013 mag er nog maar een maximale hoeveelheid van 0.5 gram fosfaat in een standaard dosis wasmiddel aanwezig zijn. Vanaf 2017 mag een vaatwastablet nog maar 0.3 gram fosfaat bevatten.

Waarom is dit jaar dan zo spannend zult u zich afvragen. Dit heeft te maken met het feit dat er in de regelgeving op Europees niveau een bepaling is opgenomen met betrekking tot het herzien van de maximale toegestane hoeveelheid fosfaat in vaatwastabletten. Als het goed is, is de Europese Commissie eind december 2014 begonnen met het evalueren van de limiet van fosfaat voor vaatwastabletten. Op 1 juli aanstaande zal de Europese Commissie bekend maken of er op grond van de evaluatie een herziening gaat plaatsvinden. Dit is van belang omdat dit beide richtingen op kan gaan. Wij zouden het natuurlijk stimuleren als de hoeveelheid toegestane fosfaat in vaatwastabletten in heel Europa nog minder zal worden dan de 0.3 gram. Tot 31 december 2016 hebben het Europees Parlement en de Raad de kans om hierover te beslissen. Dit zal uiteindelijk bepalen wat de toegestane hoeveelheid fosfaat in vaatwasmiddelen vanaf 2017 zal zijn.

Voor Nederland zal het niet veel gaan veranderen omdat hier de toevoeging van fosfaat al vrijwel overal op de nul grens ligt. Desalniettemin geeft het wel weer enige mogelijkheid tot speling. De kans is echter niet groot dat daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt gaat worden. Kortom, we zullen de vorderingen in de gaten houden en zijn nieuwsgierig naar de evaluatie uitkomst van de Europese Commissie en zullen jullie hier ook van op de hoogte houden. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!