Enorme fosfaatafzetting ontdekt in Noorwegen: cruciaal voor batterijen en zonnepanelen

De komende jaren zal het aantal elektrische voertuigen op de weg gestaag toenemen, en deze voertuigen zullen worden aangedreven door hernieuwbare energie. Om deze overgang mogelijk te maken, is echter een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen nodig, waaronder fosfaat. Fosfaat kan worden omgezet in fosfor, een essentieel ingrediënt voor zonnepanelen, batterijen en vooral kunstmest.

Norge Mining, een Noors mijnbouwbedrijf, heeft onlangs een fosfaatafzetting in Noorwegen ontdekt met een geschatte hoeveelheid van 70 miljard ton. Dit is evenveel als alle bekende fosfaatbronnen ter wereld gecombineerd. Hoewel de fosfaatvoorraden al in 2018 werden ontdekt, bleek uit recente boringen dat de afzetting veel dieper gaat dan aanvankelijk werd gedacht, tot wel 4.500 meter diep. Deze diepere lagen bevatten mogelijk nog meer waardevolle gesteenten, maar vanwege technische beperkingen zijn er momenteel alleen evaluaties uitgevoerd tot een diepte van 1.500 meter.

Norge Mining is nu van plan om over te gaan tot de ontginningsfase, nadat aan alle vereisten voor vergunningen is voldaan. Het bedrijf heeft economische haalbaarheidsstudies uitgevoerd en heeft naar verluidt al goedkeuring gekregen van de Noorse overheid. Nu is het belangrijk om de Europese Unie (EU) te overtuigen van het strategische belang van deze vondst. Hoewel Noorwegen geen EU-lid is, maakt het deel uit van verschillende Europese handelsprojecten. Het classificeren van fosfaatgesteente als een “kritieke” grondstof in plaats van “strategisch” zou de vergunningsprocedure kunnen versnellen.

Volgens de oprichter van Norge Mining, Michael Wurmser, moet fosfaat echter als strategisch worden beschouwd, omdat het Europa in staat zal stellen autonomer te worden. Bovendien kan de verwerking van fosfaat binnen Europa op een milieuvriendelijkere manier plaatsvinden dan in andere landen, zoals China en Vietnam.