ESPC4 in 2020: Call for abstracts and texts

ESPC4 in 2020: Call for abstracts and texts

Na drie succesvolle European Sustainable Phosphorus Conferences in Brussel, Berlijn en Helsinki, zal de volgende European Sustainable Phosphorus Conference georganiseerd worden in Wenen, van 15 tot 17 juni 2020. Hier komen stakeholders samen om ideeën uit te wisselen over hoe nutriënten duurzaam gebruikt kunnen worden.

Op het programma staan sprekers vanuit verschillende sectoren rondom de volgende thema’s:

  1. Economy
  2. Enhanced efficiency fertilisers
  3. Sustainable phosphorus removal from waste streams
  4. R&D cooperation and platforms
  5. Bringing recovered nutrient products to the market
  6. Phosphorus stewardship perspectives

Het programma richt zich op de eerste dag op economisch beleid rondom nutriënten recycling en besteedt daarbij aandacht aan nieuwe business models. Op de tweede dag zal de focus meer liggen op R&D met betrekking tot nutriënten recycling. Op de laatste dag kunt u kiezen tussen een excursie of het R&D event European Sustainable Phosphorus Research Convention.

Bovendien is er ruimte voor uw eigen input! Er zijn drie mogelijkheden waarop u bij kunt dragen aan deze conferentie:

  • het plenair presenteren van een succes verhaal
  • een presentatie in de parallelle sessies over een van de zes thema’s
  • Een poster presentatie die aansluit bij de 6 thema’s.

Heeft u ook een success story rondom de implementatie van nutriënten recycling of recycling management, of wilt u door middel van een presentatie of poster bijdragen aan de ESPC4? Deze kunt u indienen tot 31 december. Op de website zijn de indieningscriteria te vinden.

Het ESPC4 heeft ook sponsormogelijkheden en tevens is er de mogelijkheid tot het huren van een stand ter promotie van uw organisatie of activiteiten.

De registratie voor ESPC4 wordt binnenkort geopend. Houd daarvoor de website in de gaten.