European Sustainable Nutrient Initiative

20 september 2023, Brussel.

De Europese Duurzame Nutriënten Initiatief (EDNI) Conferentie zal een kader bieden voor beleidsmaatregelen die Nutriëntenrecycling en -herstel (NRR) op Europees niveau bevorderen. De nadruk zal liggen op de rol van door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten bij het bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van NRR.

De conferentie zal plaatsvinden in Brussel. Wilt u meer informatie of zich inschrijven? Klik dan hier