Europese consultatie Circular Economy

De Europese Commissie ontwikkelt op dit moment een nieuwe, ambitieuzere circulaire economie strategie. Het doel is om deze eind 2015 te presenteren en daarmee het startschot te geven om Europa richting een grondstoffen-efficiënte economie te transformeren. De strategie zal onder andere de herziening van afvalwetgeving bevatten, waaronder de lang verwachte herziening van de meststoffen verordening (Fertilizer Regulation).Dit is van groot belang voor markten voor gerecyclede nutriënten, aangezien de herziening de mogelijkheid geeft herwonnen grondstoffen te laten opnemen onder de meststoffen verordening. Stoffen zoals struviet zouden op die manier door heel Europa kunnen worden verhandeld en toegepast.

Voor het actieplan dat de Europese Commissie opstelt om de circulaire economie strategie vorm te geven heeft zij een consultatie verspreid waarop iedereen kan reageren. Wij roepen jullie op om in groten getale de questionnaire te beantwoorden, zodat er zoveel mogelijk positieve druk komt te staan op een slimme herziening van de afvalwetgeving op Europees niveau. Het Nutrient Platform zal daarnaast nog een gezamenlijke reactie versturen in de vorm van een brief.

De questionnaire vindt u hier.