Evenement: Defining “Bio-Based Fertilisers” and FPR “solely biological origin”

18 januari 2024, Brussel & Online

De term “Bio-Based Fertilizers” wordt tegenwoordig op verschillende manieren gebruikt door de industrie, onderzoekers en de Europese Commissie. Een overeengekomen definitie en gestandaardiseerde methodologie voor het valideren van claims zijn belangrijk voor markttransparantie, het vermijden van greenwashing, wetenschappelijke duidelijkheid, maar ontbreken momenteel. Tijdens de vergadering zal een gezamenlijk standpunt worden besproken met betrekking tot vocabulaire en methodologie, waarbij het ESPP-document als uitgangspunt wordt genomen. De vergadering zal plaatsvinden na de SOFIE3 en inschrijven voor beide evenementen kan via deze link.

De vergadering brengt de Europese Commissie, de industrie, meststoffenverenigingen, onderzoeksprojecten en belanghebbenden samen om te discussiëren over:

  • De relevantie van bio-based definities voor markten en beleidsvorming.
  • Bestaande officiële bio-based terminologie (CEN, ISO, ASTM, kunststofsector, industriële labels).
  • Welke vergelijkbare methodologieën kunnen worden toegepast op gerecyclede voedingsstoffen in meststoffen en andere toepassingen?
  • Mogelijke samenhang met de terminologie van de EU-verordening voor meststoffenproducten “van uitsluitend biologische oorsprong”.
  • Het voorgestelde gezamenlijke standpunt en bespreking van volgende stappen en mogelijke bijdragen aan beleidsmakers.