RINEW, Rotterdam Innovative Nutrients, Energy & Watermanagement

RINEW, Rotterdam Innovative Nutrients, Energy & Watermanagement

partners throughout the value chain

RINEW, Rotterdam Innovative Nutrients, Energy & Watermanagement

  1. Logo RINEWRINEW is een initiatief van Evides Waterbedrijf, gezamelijk met de gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland, om op innovatieve en duurzame wijze kringloopsluiting van (afval)water te realiseren.

LEES MEER