FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

FERTIMANURE gestart met focus op herwinning uit dierlijke mest

In het veld van nutriëntenrecycling gaat het vaak over vragen als ‘hoe effectief is een product, wat voor producten kunnen er herwonnen worden’ en ook naar de mogelijkheden van het verder verwaarden van mest is steeds meer interesse. FERTIMANURE sluit aan op deze onderzoeksvragen.

In januari 2020 is het vierjarig H2020 project FERTIMANURE gestart waaraan in totaal 20 partners deelnemen, waaronder Wageningen Environmental Research (WEnR), onderdeel van Wageningen Universiteit en Research. FERTIMANURE richt zich op het winnen van waardevolle minerale voedingsstoffen en andere producten uit dierlijke mest. Vijf pilots verspreid over Europa (BE, NL, D, F, ES) worden uitgevoerd en gemonitord. Daarnaast worden de producten in de praktijk getest en worden de mogelijkheden bezien om producten op maat in de regio af te zetten als zogenaamde Tailor Made Fertilisers (TMF); indien noodzakelijk door eventuele verdere opwerking of blending. Business cases en Life Cycle Analysis zullen worden uitgewerkt om tot een breed evaluatiekader te komen.

De ambitie van FERTIMANURE is om zowel de technologische aanpak voor het terugwinnen van voedingsstoffen te demonstreren alsook invulling te geven hoe die stoffen hergebruikt kunnen worden in de landbouw of industrie. Uiteindelijk wil FERTIMANURE een innovatief model voor de circulaire economie van nutriënten bieden om plattelandsontwikkeling in de landbouwsector te bevorderen. Daarbij is de focus op het creëren van echte synergiën en banden tussen boeren en andere industriële activiteiten en het leggen van nieuwe verbindingsmogelijkheden tussen dierlijke en plantaardige productiesystemen op een regionale schaal.

De Nederlandse pilot ligt in Haarlo en hier zal op boerderijschaal stikstof en fosfaat worden teruggewonnen uit mest. De installatie voor stikstofterugwinning is al grotendeels gebouwd en integratie met fosfaatterugwinning zal stapsgewijs worden geïmplementeerd. Vanuit Nederland nemen Arjan Prinsen Farm, Dorset en Wageningen UR deel aan het project, en zij werken tevens samen binnen de Nederlandse pilot.

Voor meer informatie:

Website Wageningen FERTIMANURE & contactpersoon

  Website Fertimanure