Succesvolle workshop Nutriënten Oogsten in Rotterdam!

Succesvolle workshop Nutriënten Oogsten in Rotterdam!

De middag startte met een welkom door Annemieke Fontein, Hoofd Landschapsarchitectuur van de Gemeente Rotterdam, die het belang van kringloopsluiting benadrukte en een koppeling maakte met de afgelopen Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, waar kringloopsluiting een centraal onderdeel vormde van het programma. Nutriënten Oogsten in Rotterdam werd gezien als de volgende stap om concrete invulling te gaan geven. Vervolgens benadrukte Wouter de Buck, secretaris van het Nutrient Platform, het belang van fosfaatrecycling in een presentatie en lichtte diverse succesvoorbeelden toe. Om nog verder de diepte in te gaan presenteerde Kerli Kirsimaa, MSc studente aan Wageningen Universiteit, de resultaten van haar onderzoek waarin ze de belangrijkste kansen om de nutriëntenkringloop te sluiten in Rotterdam liet zien. Het plenaire deel werd afgesloten door Bizoola Gandaa, onderzoeker aan de University for Development Studies Tamale, die een inspirerend voorbeeld liet zien van nutriëntenrecycling in Ghana.

2014-07-10 13.37.28

De tweede helft van de middag splitsten de deelnemers zich in twee groepen om de cases uit te werken: fosfaatrecycling vanuit de centrale afvalwaterzuivering en decentrale sanitatie in gebouwen. Bij de eerste gingen de deelnemers in nog kleinere groepen aan de slag met het ontwerpen van slimme ketens in Rotterdam, waarbij de vraagkant van de keten centraal stond: welke volumes, prijzen en kwaliteitseisen stellen de eindgebruikers van secundaire fosfaatproducten? De tweede werd ingericht rondom het Oude Dokken project in Gent, waar decentrale nutriënten- en energieterugwinning uit afvalwater zal worden gerealiseerd.

2014-07-10 16.29.45

Enthousiaste en energieke discussies door alle deelnemers die uit zeer uiteenlopende inhoudelijke hoeken kwamen maakten de middag tot een daverend succes, en een goede basis om de komende periode op voort te bouwen. Thuy Do, adviseur water bij de gemeente Rotterdam, liet los dat ze een nieuwe alliantie had gesmeed waarmee ze concrete stappen kan gaan zetten om nutriëntenrecycling werkelijkheid te maken.

Na een afsluitende netwerkborrel vertrok een groot deel van de deelnemers naar de Fenix Food Factory aan de andere kant van Rotterdam, waar aansluitend een zeer levendig stadslandbouwcafé plaatsvond dat eveneens in het teken stond van kringloopsluiting. Voor een verslag hiervan zie de website van Grow the City. Een gedetailleerd verslag van de middagworkshops is op deze plek te vinden.

Contactpersoon: Wouter de Buck (w.debuck@nutrientplatform.org