Fos-blog: kansen in Canada

Fos-blog: kansen in Canada

Van 5 tot 21 juni ben ik met het Wetskills programma naar Toronto, Canada geweest. Een geweldige ervaring! Wetskills is een bilateraal samenwerkingsprogramma voor studenten en young water professionals, mede georganiseerd door het NWP. We hebben twee weken gewerkt aan het ontwikkelen van een innovatief concept gebaseerd op een geleverde casus, in competitie verband. Deze 13e Wetskills werd gehost door Ryerson Universiteit. Het programma was gekoppeld aan de Ryerson Urban Water day, Canadian Water Summit en de Phosphate Recovery Workshop in Toronto. Daarbij ging mijn casus over fosfaatreductie van diffuse fosfaatbronnen in steden door middel van groene infrastructuur, naar aanleiding van de algenbloei in Lake Erie. Deze blog is dus een leuke kans om ‘fosfaatkansen’ aan de andere kant van de oceaan aan het licht te brengen.

Toronto Fosfaatwinning Workshop

Deze dag was een niagarafalls aan fos-feiten. De interactieve workshop bestond uit drie dagdelen, ieder beginnend met een panel aan gastsprekers, gevolgd door groepsdiscussies per tafel en een plenaire sessie om de bevindingen te noteren. De diversiteit binnen de vijftien gastsprekers was groot, van Great Lakes water management tot agro-ecologie, en van microwave peroxide processen tot het beginnende Noord Amerikaans Nutriënten Partnership. Het publiek was eveneens divers; ingenieurs, onderzoekers, overheid, boeren, afvalverwerkingsbedrijven etc. Hoewel de beleids- en onderzoek kant sterker vertegenwoordigd was hebben de praktijk beoefenaars (afvalverwerkers en boeren) een duidelijke stempel gedrukt. Halverwege de dag werd er zelfs een ‘zak geld van 11 miljoen dollar op tafel gegooid’ om een waste water treatment facility te bouwen om Florida Lake (Alberta) te redden. De duidelijke conclusie uit de eerste twee dagdelen was: het is nodig en de technologieën zijn er! De juiste matchmaking dus nog niet. Daarom werd het Noord-Amerika Nutriënten Partnership geïntroduceerd tijdens het laatste dagdeel. De interesse was er maar de leadership within stewardship, waartoe gepredikt werd in de Canadian Water Summit, was nog niet prominent. Al met al was het weer een mooie kans voor bilaterale samenwerking!   

Wetskills Casus: Fosfaat uit diffuse stedelijke bronnen

Onze casus werd geleverd door Dr. Brad Bass van Environment Canada, urban Great Lakes Nutrient Initiative. De casus had een dubbele uitdaging: hoe maken we de technologieën effectiever én hoe gaan we ze implementeren? Ons concept werd het Green Butterfly Effect: kleine acties met grote impact. In technisch opzicht vertaalde zich dit in een cityshed aanpak waarbij groene infrastructuur op strategische plekken worden geplaatst, namelijk dicht bij de bron én bij (stormwater) uitlaten. Daarbij kozen we voor 3 treatment trains waaronder ten eerste groene gebouwen; een combinatie van groene retentie daken voorzien van plant-e technologie, green walls en tuinen met extra fosfor adsorptie materiaal. Ten tweede een bioswale; een grasstrip met een waterretentie functie en fosfor adsorptie materiaal. Ten derde een fosfor retentie vijver, wat een bestaand stormwater retentievijver kan zijn, aangevuld met floating islands, fosfor adsorptieklei op de bodem, een ijzer-fosforfilter bij de uitlaat naar de rivier én een klein stedelijk bos. Deze technologieën kunnen voor een fosfor reductie van meer dan 80% zorgen, naast alle esthetische en kostenbesparende voordelen. Vanuit een implementatie perspectief hebben wij gekozen voor laagdrempelige stadsbewoners participatie door middel van een app. The Green Butterfly App helpt je jouw groene infrastructuur te kiezen of voor kinderen zelfs te ontwerpen, en om awareness te creëren over water management en fosfor problematiek. Om momentum te creëren hebben we gekozen voor een iconic piece of green infrastructure art. Daarbij hebben we aanknopingspunten gegeven, in de vorm van geschikte NGO’s en bestaande fondsen,  om dit project in Waterloo te starten. Een complete package, maar helaas niet het winnende concept. Hoewel, alle concepten worden nader bekeken voor verdere implementatie. Het interessante aan de casus is echter hoe interdisciplinair ‘fosfaat oplossingen’ kunnen zijn!  

DSC 1818

Contactpersoon: Babeth Bosma (b.bosma@nutrientplatform.org