Fosfaaterts op de lijst Critical Raw Materials geplaatst

Fosfaaterts op de lijst Critical Raw Materials geplaatst

De Europese Commissie heeft op 27 mei de gereviseerde versie van de lijst met schaarse grondstoffen (critical raw materials) gepresenteerd. Van de 20 grondstoffen op de lijst, zijn er 6 nieuwe grondstoffen toegevoegd aan de lijst, fosfaaterts is één van deze nieuwe schaarse grondstoffen. De andere nieuwe grondstoffen die op de lijst verschenen zijn: borates, chromium, coking coals, magnesite en silicon metal. De volledige lijst is via deze link te vinden. 

Grondstoffen kunnen als schaars benoemd worden, wanneer het leveringsrisico als hoog wordt gekenmerkt. Dit is vooral te wijten aan het feit dat een groot deel van de wereldwijde productie geconcentreerd is in enkele landen. Daarnaast wordt deze risicofactor vaak nog vergroot door lage substitueerbaarheid en lage recyclingpercentages. In het geval van fosfaaterts, wordt het merendeel van het fosfaaterts in Europa geïmporteerd uit Marokko / Westelijke Sahara met een groeiende druk op de mijnbouwactiviteiten door wereldwijde bevolkingsgroei en verbeterd welzijn. Ook is fosfaat niet te vervangen door een andere grondstof.

De lijst met schaarse grondstoffen moet helpen met het stimuleren van de Europese productie van schaarse grondstoffen en facilitering bij het lanceren van nieuwe mijn- en recycling activiteiten. Daarnaast wordt deze lijst gebruikt door de Europese Commissie voor het zetten van prioriteiten en te ondernemen activiteiten. Het benoemen van fosfaaterts als schaarse grondstof gaat naar verwachting sterk bijdragen in het legaliseren en harmoniseren van Europese wet- en regelgeving voor het gebruik van secundaire meststoffen zoals struviet en fosfaat-as.

Voor het volledige persbericht: klik hier