Fosfaatfabriek Omzetpunt Amersfoort geopend

Op 17 juni is het Omzetpunt Amersfoort officieel geopend. De energie- en grondstoffenfabriek van waterschap Vallei en Veluwe is de eerste fabriek in Europa met de innovatieve struviet technologie van Ostara. In de ochtend vond eerst het STOWA-symposium ‘Alles wat u wilt weten over fosfaatterugwinning op rwzi’s’ plaats. Tijdens het symposium werden verschillende presentaties gegeven waarin uitdagingen, marktkansen, juridische aspecten, kwaliteitsaspecten en duurzaamheidsaspecten van fosfaatterugwinning uit afvalwater werden toegelicht. Hier kun je de verschillende presentaties terug vinden.

In de middag werd de fabriek op een feestelijke wijze geopend. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin gaf het startschot tijdens een speech over het omzetpunt: “Deze fabriek laat zien hoe wij onze rol als waterschap in de toekomst zien”. Naast de Dijkgraaf sprak ook Marius Smit tijdens het festijn over de circulaire economie. Hij liet zien dat pioniers nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie te realiseren. Inmiddels is hij de eerste plasticvisser ter wereld, is hij oprichter van het bedrijf ‘The Plasic Whale’ en produceert hij skateboards uit flessendoppen. Als kers op de taart sprak Robert F. Kennedy jr. de genodigden toe namens de firma Ostara. Als vertegenwoordiger van de Waterkeeper Alliance zet Robert zich over de hele wereld in voor schoon water een duurzaam waterbeheer. Na de woorden van de sprekers was het tijd voor de openingshandeling. Gezamenlijk met dijkgraaf Tanja Klip-Martin, heemraad Bert van Vreeswijk en andere bestuurders werd de fabriek geopend.

De kunstmestkorrels die in Amersfoort worden geproduceerd, Crystal Green, zijn direct bruikbaar in de landbouw- en tuinbouw. Met name aardappelen, suikerbieten, tomaten en gras doen het goed op deze kunstmest.

Kijk hier het officiële openingsmoment terug.