Fosfaatketens Zuid-Nederland worden ingericht

 

Er is al veel gepubliceerd over het in de kringloop houden van fosfaat. Er zijn talloze mogelijkheden geïdentificeerd hoe we fosfaat uit rioolslib, mest en slachtafval kunnen hergebruiken. Een aantal initiatieven heeft inmiddels de markt bereikt, maar het potentieel is veel groter. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen in Zuid-Nederland (BOM, LIOF en Impuls-Zeeland, i.s.m. REWIN) zetten nu een volgende stap. In het project Fosfaat Retour worden marktpartijen aan elkaar gekoppeld met als doel een aantal kringlooproutes op te starten, of op weg te helpen. Technologieleveranciers, afnemers, grondstofeigenaren en andere relevante partijen worden bijeen gebracht, waarbij wordt aangestuurd op de meest kansrijke ketens. De focus ligt op Zuid-Nederland, waar een grote concentratie aan de aanbodkant ligt en behoefte is aan slimme oplossingen.

De technologieën kunnen bv. verbranding, vergassing, en natte bewerking zijn, met evt. een nageschakelde natte of thermische technologie voor de assen of overige residuen.
Er wordt gekeken of er enkele haalbare business cases kunnen worden opgelijnd. Hierbij wordt naast fosfaat gelet op energie, kostenvermijding voor storten of vervoer naar het buitenland, en ook zijdelings op duurzaamheidsaspecten. Erkend wordt dat het opstellen van een haalbare business case in het fosfaatdossier niet eenvoudig is. Er wordt met toekomstscenario’s rekening gehouden om kansrijke sporen voor de nabije toekomst te identificeren.

Twan Goossens van ODBN en Willem Schipper, consultant op fosfaatgebied, leiden het project en gebruiken marktkennis en –inzichten om de juiste partijen bijeen te brengen en verder te ondersteunen.

Meer informatie is te vinden op fosfaat.jouwweb.nl

Projectpartners
NV Brabantse OntwikkelingsMaatschappij – www.bom.nl
NV Industriebank LIOF – www.liof.nl
NV Economische Impuls Zeeland – www.impulszeeland.nl
NV REWIN West-Brabant – www.rewin.nl