Fosfaatterugwinning op Schiphol haalbaar

Fosfaatterugwinning op Schiphol haalbaar

KWR Watercycle Research Institute en Evides Industriewater hebben de afgelopen twee jaar samen met Schiphol en Vewin hard gewerkt aan het TKI-project Sustainable Airport Cities. Het project is bedoeld als showcase voor de manier waarop verschillende sectoren elkaar kunnen versterken in het verduurzamen van hun eigen sector (win-win gedachte) door toepassing van innovatieve technologie uit de watersector.

Het project omvatte twee onderwerpen: (1) het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater van Schiphol via pilot onderzoek en (2) het selecteren van een zodanige kwaliteit product dat het zonder nabewerking als kunstmest kan worden ingezet, liefst in de omgeving van de luchthaven.

De conclusie is dat fosfaatterugwinning d.m.v. struvietproductie haalbaar lijkt op Schiphol, met de kanttekening dat de schaal relatief klein is. Download het volledige eindrapport hier. En vergeet niet het filmpje te bekijken!