Global Partnership on Nutrient Management op bezoek in Den Haag

Global Partnership on Nutrient Management op bezoek in Den Haag

In de laatste week van april waren 15 stuurgroepleden van het Global Partnership on Nutrient Management (GPNM) in Nederland voor hun jaarlijkse overleg. Op maandag brachten zij een bezoek aan het Nutrient Platform in Den Haag.

GPNM is de mondiale equivalent van het Nutrient Platform en heeft als doel om duurzaam nutriëntengebruik wereldwijd te promoten. Waar oorspronkelijk de focus lag op de water- en luchtuitdagingen rondom stikstof, heeft GPNM zich de laatste jaren steeds meer verbreed naar fosfaat. Via internationale projecten zoals het Global Nutrient Cycle Project en Towards an International Nitrogen Management System draagt GPNM actief bij aan het oplossen van internationale nutriënten uitdagingen. Arnoud Passenier, voormalig Ketenregisseur Fosfaatkringloop bij het Ministerie van I&M en Nutrient Platform ambassadeur van het eerste uur, vertegenwoordigt Nederland in de stuurgroep van GPNM.

Bij het Nutrient Platform in Den Haag gaf Wouter de Buck een overzicht van de laatste ontwikkelingen rondom nutriëntenrecycling in Nederland. De vertegenwoordigers van GPNM reageerden enthousiast, waarna een levendige discussie plaatsvond over de succesfactoren van herwinning en recycling. Na afloop vond er een borrel en diner plaats waar de banden tussen Nederland en GPNM nog verder zijn aangehaald.

Neem voor meer informatie contact op met Arnoud Passenier.