Green Deal: Farm to Fork strategy

Green Deal: Farm to Fork strategy

Vorig jaar december kwam de Europese Commissie naar buiten met de Green Deal. De Green Deal is een programma met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Elke sector moet verduurzamen, en vooral de landbouw zal flink onder handen worden genomen, omdat dit een van de sectoren is met de grootste milieu impact. De Farm-to-Fork strategie, die in de Green Deal gepresenteerd werd, moet bijdragen aan een verduurzaming van landbouw en voedselsystemen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de Farm-to-Fork strategie inhoudt en de link met nutriënten en nutriëntenrecycling.

De Farm-to-Fork strategie is de basis van de Green Deal voor duurzame voedselsystemen en wordt ingedeeld aan de hand van drie thema’s. Ten eerste moeten de voedselsystemen in 2050 klimaatneutraal of – positief zijn. Ten tweede moet voedselzekerheid verbeterd worden, zodat iedereen toegang tot gezonde en duurzame voeding heeft. Tot slot moet de meest duurzame voeding het goedkoopst worden.

Vooral het eerste thema, het verduurzamen van de voedselsystemen, sluit aan bij nutriënten en het terugwinnen van nutriënten.

Binnen dit eerste thema vallen onder andere ook de circular bio-based economy, dierenwelzijn, antimicrobiële resistentie, aandacht voor biologische landbouw, beschikbaarheid van zaadgoed en het aanpakken van het gebruik van pesticiden. Door het gebruik van pesticiden raken bodem, lucht en water vervuild en op den duur wordt ook de biodiversiteit hierdoor aangetast. Om dit te voorkomen, wil de Europese Commissie een afname van 50% van de chemische pesticiden. De Sustainable Use of Pesticides Directive wordt daarom aangepast en er worden alternatieve manieren van gewasbescherming gepromoot door middel van integrated pest management.

Vanuit het nutriënten perspectief heeft de Europese Commissie als doel gesteld om het nutriëntenoverschot met 50% te verminderen. De verwachting is dat dit ook het gebruik van kunstmest met 20% zal verminderen in 2030. Om dit te bereiken wordt een integrated nutrient management action plan (INMAP) ontwikkeld met de Member States om nutrënten vervuiling bij de bron aan te pakken en de duurzaamheid van de veehouderij te vergroten.

Daarnaast wil de Europese Commissie werken aan het gebruik van precisie benesting en andere duurzame landbouwpraktijken en aan hergebruik van organische stromen als herwonnen meststoffen. De Member States zullen hiervoor maatregelen moeten opnemen in hun CAP strategische plannen zoals bijvoorbeeld de Farm Sustainability Tool voor nutrient management.

Voor het INMAP heeft het European Sustainable Phosphorus Platform alvast hun suggesties meegegeven aan de Europese Commissie. Leden van het ESPP en Nutrient Platform waren in de gelegenheid om hier commentaar op te geven. Ter info: de eerste versie van deze input was hier te vinden. De uiteindelijke versie van de suggesties zal later beschikbaar komen.