Greentech Park Brabant in opbouw

Het Greentech Park Brabant is in opbouw. Bij dit initiatief van Agrifood Capital, BOM, gemeente Boxtel, Helicon Opleidingen, Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Rabobank, Maris Projects en Waterschap de Dommel sluiten steeds meer partijen zich aan. De gezamenlijke ambitie is om te laten zien dat groene technologie financieel interessante business cases oplevert en daarbij schoon en acceptabel kan zijn voor de omgeving.

Vanuit de locatie Boxtel midden in ‘het groene woud’ kunnen bedrijfsleven en onderwijs samen innoveren, leren en door ontwikkelen richting de markt. In Boxtel worden inmiddels proeven gedaan met verschillende technieken, zoals vergisting en vergassing. Dat het SRE nu besloten heeft de ’pyrolyse’ proefinstallaties in Boxtel te realiseren bewijst de geschiktheid van de locatie en de behoefte aan experimenteerruimte in Brabant/Nederland.

Voor meer informatie over Greentech Park Brabant en het laten testen van biomassa in de verschillende installaties (vergisting, vergassing, pyrolyse) kunt u contact opnemen met Daan Arkesteijn, projectleider Greentech Park Brabant, gemeente Boxtel/AgriFoodCapital. 06 – 30202941, info@enternextlevel.nl.