Groesbeekse groenten bemest met waardevolle urine

Groesbeekse groenten bemest met waardevolle urine

Om de impact van Vierdaagsefeesten op het milieu aanzienlijk te verkleinen, zet het evenement, evenals in 2015, ook dit jaar in op urine-inzameling voor hergebruik. De meststof die uit de urine wordt teruggewonnen, wordt gebruikt voor het bemesten van landbouwgrond. De nieuwe samenwerking met ZLTO en Waterschap Rivierenland helpt mee om nog meer resultaat te behalen en Vierdaagsefeesten een stukje duurzamer te maken.

Boer Chris Poelen gebruikt de uit urine gerecyclede meststof op zijn Groesbeekse landbouwgrond om ons te voorzien van regionaal geteelde courgettes en pompoenen. Poelen is lid van ZLTO – de vereniging die haar ondernemers in de food- en agrisector ondersteunt op duurzame wijze – en die sinds dit jaar samenwerkt met Vierdaagsefeesten. In 2016 werkt ook Waterschap Rivierenland mee aan de intensivering van het urinerecyclingproject. Het waterschap is namelijk zelf al geruime tijd bezig met onderzoeken naar het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijmegen wekt het waterschap zelfs al energie op uit het afvalwater, waardoor deze zuivering 100% energieneutraal kan werken.

In 2015 zamelde Vierdaagsefeesten in samenwerking met de gemeente Nijmegen tankwagens vol urine in om hier vervolgens stikstof en fosfaat uit terug te winnen voor hergebruik. Met dit duurzame initiatief maakte Vierdaagsefeesten bemesting van maar liefst 55.000 m2 landbouw mogelijk. De urine uit de plaskruizen werd eerst verzameld bij Weijers Riooltechniek in Nijmegen en vervolgens afgevoerd naar de verwerkingsinstallatie SaNiPhos van GMB in Zutphen. Maar liefst 81 kg struviet en 2.270 kg ammoniumsulfaat werd uit de urine teruggewonnen.

De nieuwe samenwerking betekent dat Vierdaagsefeesten nóg meer urine op kan halen, en dus ook meer grondstoffen terugwint en dus nóg meer groenten in de regio kan bemesten. De organisatie van Vierdaagsefeesten vindt het enorm inspirerend om de cirkels van de circulaire economie te zien sluiten.