Hergebruik van gerecyclede nutriënten in de biologische landbouw

Hergebruik van gerecyclede nutriënten in de biologische landbouw

In samenwerking met IFOAM EU organiseerde het ESPP een stakeholdermeeting in Brussel met de titel: Organic Farming: closing nutrient cycles and uptake of recycled fertilisers. De interesse voor het evenement was groot bleek uit de hoeveelheid aanmeldingen. Na de inleiding van IFOAM EU over waarom de biologische landbouw hun nutriënten kringlopen zouden moeten sluiten, werden de resultaten van het IMPROVE-P project gedeeld. Conclusies hiervan waren dat biologische boerderijen vaak een lage P-beschikbaarheid hebben in de bodem en dat de potentiele schadelijke gevolgen van gerecyclede kunstmest types soms lager zijn dan toegestane stoffen zoals bepaalde types compost. De EIP-Agri Focus Group on Recycled Nutrients presenteerde hun rapport over de voordelen en beperkingen van nutriënten recycling technologieën.

Het FiBL, onderzoeksinstituut voor biologische landbouw presenteerde vervolgens hun onderzoek naar de acceptatie van gerecyclede kunstmest, waarna er in twee presentaties werd gekeken naar in hoeverre zogenaamde ‘emerging contaminants’ worden opgenomen door koeien en in hun melk terechtkomen en naar medicijnresten en accumulatie ervan in tomaten. Beide onderzoeken gaven aan dat er minimale resten gevonden waren en dat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid is. Zo zou er door een persoon minstens 750 kg tomaten (droog gewicht) per dag gegeten moeten worden om een risico te vormen. Een openstaande kennisvraag is in hoeverre dit soort stoffen in de wortels of in de bodem accumuleren.

Na de biologische lunch vertelde het Belgisch bedrijf Fertikal over de uitdagingen om de biologische markt te bedienen door de vele soms conflicterende regels. Zo mogen bijproducten uit normale processen wel worden gebruikt in de biologische landbouw maar mest als dierlijk bijproduct als zodanig niet. Verder moeten biologische kippenhouders direct aan een biologische boerderij leveren met 1-op-1 contracten, dus kan Fertikal het niet als biologisch product aan handelaren verkopen. Daarnaast zijn er wel 6 verschillende keurmerken voor de biologische landbouw. Positieve verhalen waren er over struviet in de biologische landbouw aangezien het EGTOP (Expert group for technical advice on organic production) heeft aangegeven dat als struviet is opgenomen in de Europese Meststoffenverordening, er een positief advies staat om struviet ook toe te staan in de biologische landbouw.

Als laatste presenteerde Bioland, de grootste vereniging van biologische landbouw in Duitsland, over hun onderzoek naar criteria voor P-acceptance, waarbij de afwezigheid van vervuiling, het effect en energie input als de drie belangrijkste criteria worden gezien door de boeren

De conclusie was dat de biologische landbouw druk bezig is met het vaststellen van wat er wel en niet wordt toegestaan, maar dat er mogelijkheden zijn voor gerecyclede kunstmest zijn.