Herziening labelling van (europese) meststoffen- gaan we digitaal?

Herziening labelling van (europese) meststoffen- gaan we digitaal?

Vanaf 16 juli 2022 wordt de nieuwe Europese Meststoffen Verordening van kracht. Gezien de trend en het streven naar digitalisering van industrieën, overweegt de Europese Commissie manieren om de etikettering van EU-bemestingsproducten die onder de nieuwe verordening vallen, te digitaliseren. Daarom voeren de organisaties CSES en PPMI voor DG GROW van de Europese Commissie een impact assessment uit voor de vereenvoudiging en digitalisering van etikettering, waaronder de mogelijkheid om delen van EU-etiketten voor bemestingsproducten op vrijwillige basis te digitaliseren, als aanvulling op fysieke etiketten.

Het doel van de studie is om geschikte beleidsopties te identificeren voor de manier waarop de etiketteringsvereisten van EU-bemestingsproducten op de meest efficiënte manier kunnen worden gecommuniceerd door middel van het optionele gebruik van digitale instrumenten. Terwijl tegelijkertijd de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd, de efficiënte marktwerking en naleving van de FPR wordt gewaarborgd en het oncurrentievermogen en de innovatie van de industrie wordt gestimuleerd. In september wordt de 2e draft verwacht en rond januari het definitieve rapport wat openbaar zal zijn.

Het secretariaat werd deze week om input voor deze studie gevraagd. Zo werd er gevraagd of bepaalde informatie zoals agronomische efficientie, veiligheidseisen, opslag condities en gebruikersinstructies en de ingredientenlijst alleen via een digitaal etiket beschikbaar zouden mogen zijn, en/of welke zaken dan prioritair op het fysieke label zouden moeten blijven. De digitalisering zou kunnen door middel van verschillende tools zoals barcodes, QR codes, RFID, website links, mobiele applicaties, maar ook image recognition of augemented reality. De vervolgvraag was op wat voor manier dit impact zou kunnen hebben op stakeholders zoals de consumenten, fabrikanten, retailers, handhavers en andere authoriteiten. Denk hierbij aan verplichte innovatie, extra controles, hoe gaan handhavers dit checken, moet er een apart systeem komen. Gaat een link naar een website, of naar een algemene webapplicatie? Is er een reader in de winkel aanwezig of wordt verwacht dat de consument dit met eigen telefoon doet? Dit zijn vragen die opkomen.

De onderzoeksorganisatie is op zoek naar wetenschappelijke informatie over het gebruik van digitale labelling in het algemeen, over eerdere pogingen om digitale etiketten van meststoffen te creëren en over nieuwe innovaties rondom digitale tools voor communicatie over etiket informatie.

De mening van het secretariaat is dat een digitaal label toevoegen mogelijkheden met zich meebrengt voor partijen om zich te positioneren en meer informatie over de herkomst van hun (nutriënten) producten aan het publiek te presenteren. Op dit moment staat er niet op een etiket wat de bron is van fosfaat, stikstof of andere nutriënten. Een digitale label zou hier mogelijk iets aan kunnen toevoegen.

Aan de lezer: mocht u willen bijdragen aan dit onderzoek of relevante onderzoeken of literatuur hebben, dan brengt het secretariaat u graag in contact met het onderzoeksteam.