Hoe werkt de regelgeving? – Ledenbijeenkomst bij het Ministerie van I&W

Hoe werkt de regelgeving? – Ledenbijeenkomst bij het Ministerie van I&W

Hoe werkt het Bijlage Aa proces en hoe zit die meststoffen verordening nou in elkaar? Wanneer is iets geen afvalstof meer en wat betekent rechtmatig gebruik in die zin? Waar zit er experimenteerruimte voor nieuwe innovaties en waarom zijn de eisen voor zware metalen zwaarder voor zuiveringsslib dan voor Dierlijke mest?

 

 

Dit soort vragen werden beantwoord tijdens de ledenbijeenkomst “Beleid, wet & regelgeving” van het Nutrient Platform bij het ministerie van I &W afgelopen december. Van tevoren konden leden hun specifieke vragen en casussen indienen. Een deel hiervan werd behandeld tijdens de bijeenkomst bij I&W, de andere vragen worden in een later stadium opgepakt door het Nutrient Platform en het programma Ruimte in Regels

Tijdens de ledenbijeenkomst gaven vertegenwoordigers van het loket Ruimte in Regels uitleg over hoe ze ondernemers ondersteunen die met hun duurzame innovaties tegen belemmeringen in wet- en regelgeving of de uitvoering daarvan aanlopen. Dit doen zij onder andere door:

  • Analyseren van knelpunten
  • Uitleg geven van wet- en regelgeving of beleid
  • Aanjagen aanpassen wet- en regelgeving of beleid
  • Gesprekken faciliteren met de juiste partijen
  • Agenderen rode draden bij beleid, uitvoering of in Europa

Maar hoe werkt de overheid nou? Bij welke partij moet je zijn en waarom duren dingen soms zo lang? Naast wat algemene tips (gebruik het loket RiR, kijk op de website van Rijkswaterstaat, gebruik de Leidraad Afval of Product) was het tijd voor een simulatie: Eerste hulp bij bureaucratisch onbehagen.

In groepen ging men aan de slag met een fictieve casus in Gemeente Driepunt. De ondernemers van Groen Papier en Klein Groen Initiatief gingen in gesprek met vertegenwoordigers van ministerie MULTI, Dienst Leefomgeving en de Regio Midden-Holland. In een tijdspanne van één uur werden vergunningen ingediend, afgekeurd, heroverwogen, aanvullende informatie opgevraagd bij andere overheden, opnieuw ingediend en samenwerking gezocht tussen de verschillende ondernemers. Een drukke boel en in de reflectie bleek dat niet alles even soepel ging. Een mooie oefening om meer inzicht te krijgen in de werking van de overheden.

 

 

Het ministerie van I&W zet zich in voor nutriënten recycling en heeft een struviet en biogasinstallatie in haar nieuwe gebouw in Den Haag geïnstalleerd. Daarom werd er voor de afsluitende borrel nog een rondleiding georganiseerd en kon er een blik geworpen op het ambtenarenstruviet.

Ben je geen lid, maar wel nieuwsgierig om er een volgende ledenbijeenkomst bij te zijn of heb je vragen over dit artikel?

Neem dan contact op met het secretariaat