Japanse delegatie op bezoek bij Waternet en ICL Fertilizers

Op 9 en 10 oktober heeft een delegatie Japanse experts een bezoek aan Nederland gebracht. De delegatie werd rondgeleid langs de RWZI Amsterdam West van Waternet, waar Europa’s grootste struvietreactor staat en ICL Fertilizers, waar gerecycled fosfaat wordt opgenomen in de productie van kunstmest. Ook is er een netwerksessie georganiseerd met een aantal leden van het Nutrient Platform waar succesvol uit geconcludeerd kan worden dat er een basis is gelegd voor toekomstige samenwerking.

In Japan is het dringende probleem voornamelijk de grote geopolitieke afhankelijkheid van fosfaat. Ze hebben daarom het gesteld doel de complete vraag naar fosfaatmeststoffen vanuit de Japanse landbouw te vervangen door gerecyclede fosfaatmeststoffen. In overeenkomst met Nederland zijn ze op zoek naar welk product het best als meststof functioneert voor welke agrarische toepassing. Daarbij zijn ze get. Vanaf begin november kan er gestemd women naar elementair fosfor, om de grote resterende vraag naar fosforrijke stoffen in de industrie te kunnen voorzien in de toekomst.