Kansen voor ondersteuning bij Topsector Water

Topsector Water is een van de 9 topsectoren die de belangrijkste bijdrage leveren aan de export van Nederland. De topsector is een samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om de Nederlandse watersector nationaal en internationaal te blijven stimuleren. Daarbij is gekozen voor een stevige doelstelling: verdubbeling van de toegevoegde waarde tussen 2010 en 2020.

De topsector Water is onderverdeeld in 3 sectoren: de maritieme industrie, deltatechnologie en watertechnologie. De Watertechnologiesector staat voor schoon water van de beste kwaliteit en efficiënte zuivering van afvalwater en terugwinning van waardevolle componenten.

De speerpunten van het TKI Watertechnologie zijn:

Water for All
More crop per drop
Water & Energy
Water & ICT

Ondernemers die willen investeren in onderzoek en innovatie kunnen ondersteuning krijgen via één van de loketten van het TKI Watertechnologie, of zelf een voorstel indienen met een kennisinstelling naar keuze. 

Voor meer informatie klik hier of kijk op www.topsectorwater.nl/tki-watertechnologie