Kunstmest 4.0 – de nieuwe visie van Meststoffen NL

Kunstmest 4.0 – de nieuwe visie van Meststoffen NL

Meststoffen Nederland presenteerde op 15 april jl. haar visie op een kringlooplandbouw met ‘KunstMest 4.0’. Kernwaardes zijn samenwerken en circulaire benadering. Zo wil Meststoffen NL zich inzetten om samen met de landbouwketen kennis te ontwikkelen op het gebied van productie van alternatieve (circulaire) grondstoffen, effectieve toepassing van meststoffen en de schaalgrootte van het voedselproductiesysteem in relatie tot kringlooplandbouw.

De visie op samenwerking kwam ook tot uiting in het programma van de lancering met bijdragen van het Ministerie van LNV, Wageningen Universiteit & Research, LTO Akkerbouw, maar ook van NAJK (belangenvereniging van jonge agrariërs), NAV (vakbond van de akkerbouw), TKI Agri&Food en Urgenda.

De visie Kunstmest 4.0

Kunstmest 4.0 staat voor het gebruik van onbewerkte organische mest, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong ook organisch kan zijn. Centraal daarbij staat het doel om meer circulaire grondstoffen te gaan benutten en het advies om meststoffen volgens de 4 juistheden van Kunstmest 4.0 toe te passen: De juiste middelen, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plek, op het juiste moment.

De leden van Meststoffen NL gaan zich richten op advies over een gezonde bodem en juiste toepassing van meststoffen, de verdere ontwikkeling van precisielandbouw en verdere verduurzaming van de productie van stikstof, fosfaat- en andere meststoffen. Met de nieuwe visie willen de leden van Meststoffen NL bijdragen aan een duurzame en circulaire voedselvoorziening. Met deze laatste boodschap en vooruitblik naar de implementatie van de visie sloot de nieuwe voorzitter van Meststoffen NL, Anthony Zanelli van ICL Fertilisers, tevens oud-stuurgroeplid van het Nutrient Platform, de dag af.

Meer weten over de nieuwe visie? Lees hem hier!

Wilt u een korte samenvatting van de visie?

Kijk dan hier het filmpje over Kunstmest 4.0.