Laatste ledenbijeenkomst van 2016 bij ‘Uit Je Eigen Stad’ & RINEW

Laatste ledenbijeenkomst van 2016 bij ‘Uit Je Eigen Stad’ & RINEW

Te midden van een van de grootste stadslandbouw locaties in Nederland – ‘Uit Je Eigen Stad’ in Rotterdam – vond de derde en laatste Nutrient Platform ledenbijeenkomst van 2016 plaats.

In een omgebouwde kas werd er op donderdag 8 december met de leden van het Nutrient Platform teruggekeken op een succesvol jaar voor nutriëntenrecycling. De ondertekening van de Ambitie Nutriënten 2018, de opstart van diverse nieuwe fosfaat- en stikstofrecycling projecten, de voorzichtig positieve ontwikkelingen in Nederlands en Europees beleid en de verbreedde focus naar micronutriënten en organische stof. Daarnaast werd er vooruitgeblikt naar 2017, met speciale aandacht voor opschaling van de markt voor gerecyclede nutriënten door middel van certificering, marketing en het doorlichten van succesvolle ketens om deze te gebruiken als model voor nog op te starten gerecyclede nutriëntenketens.

In een interactieve sessie gingen de leden van het Nutrient Platform in gesprek over het belang van organische stof in relatie tot een duurzame bodem, het tegengaan van klimaatverandering, de opname van nutriënten door gewassen en het opslaan van water. Verder zijn er twee presentaties verzorgd door Hans Cappon van Hogeschool Zeeland over innovatieve aquaponics, en door Tessa Steenbakker van Evides Industriewater over de Rotterdam Innovative Nutrients, Energy & Watermanagement (RINEW) installatie die op het terrein van Uit Je Eigen Stad staat. Dit werd gevolgd door een interessante rondleiding langs de complete RINEW installatie, en afgesloten met een borrel vergezeld van hapjes van de stadsboerderij. Het Nutrient Platform kijkt voldaan terug op 2016 en hoopt op minstens zoveel nutriënten-succes in 2017.

Wilt u meer weten over de ledenbijeenkomst? Neem dan contact op met Wouter de Buck (w.debuck@nutrientplatform.org / 070-3043758).