Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM)

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM)

In 2018 is NCM  van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. Taken zijn het bouwen van een kenniscentrum waar organisaties, personen e.d. bij elkaar komen om informatie te halen of te delen. Op basis van de kennis, kansen en knelpunten wordt een agenda opgesteld en projecten geïnitieerd, zonder zelf primair een uitvoerder ervan te zijn. Daarnaast ondersteunt NCM bedrijven in de verwaarding van organische meststoffen.

Door de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap, en de gezamenlijke agenda komen betere initiatieven en projecten tot stand.

huidige projecten

Nitroman

NL Next Level Mestverwaarding

Pre-PIB Polen

Contact

Jan Roefs

website

Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) Website