The Dutch Biorefinery Cluster

The Dutch Biorefinery Cluster

Het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) bestaat uit toonaangevende Nederlandse bedrijven uit de agrofood en papierindustrie die samen een groot deel van de Nederlandse biomassastromen verwerken. Zo dragen ze bij aan één van de belangrijkste technologische en commerciële uitdagingen van deze eeuw: de transitie van een lineaire naar een circulaire, CO2-neutrale economie.

Het is de missie van het DBC om haar leden te helpen om, op een duurzame

wijze, biomassa vollediger tot economische waarde te brengen.

De strategie

Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunt zij haar leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Dat gebeurt in een veilige, vertrouwde omgeving tussen bedrijven die niet direct met elkaar in concurrentie zijn. Onze focus is hierbij op de daadwerkelijke implementatie van inzichten bij en door de

leden. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

Daarnaast ondersteunt het DBC haar leden door een prominente rol te spelen in de transitie naar een duurzame, biobased economy. Dat is belangrijk omdat de bedrijven vooruit willen! Concreet willen zij de komende jaren:

  • De toegevoegde waarde per ha/grondstofeenheid maximaliseren
  • Hun CO2-uitstoot reduceren door verduurzaming van de energievoorziening en energie-efficiëntere processen
  • Bijdragen aan de lokale circulaire economie door het maximaal terugwinnen en (her)gebruiken van nutriënten, eiwitten, water, vezels etc.

 Een spin in ‘t web

Het Dutch Biorefinery Cluster is een netwerkorganisatie die bedrijven verbindt. Ze is ook een spin in het web als het om de Nederlandse bioraffinage gaat.  Het DBC wordt volledig gefinancierd door haar leden en gesteund door haar geassocieerde leden. Geassocieerde leden zijn organisaties die actief zijn in de biobased economy, bijvoorbeeld in andere industriële sectoren (zoals de chemiesector), de financiële sector, overheid, wetenschap of vanuit NGO’s. Geassocieerde leden worden bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken over thema’s of ontwikkelingen.

Projecten en rapporten

Bodem in zicht (oktober 2017)

Circulaire landbouw: micronutriënten in kaart (december 2019)

Contact

Annita Westenbroek

website

The Dutch Biorefinery Cluster Website