Netherlands Water Partnership

Netherlands Water Partnership

Netherlands Water Partnership (NWP) is een uitgebreid netwerk dat Nederlandse waterkennis verenigt. Het samenwerkingsverband, bestaande uit leden van particuliere bedrijven, overheid, kennisinstellingen en NGO’s, fungeert als centrum van informatie over waterdeskundigheid, beleidsontwikkelingen en marktkansen.

Netherlands Water Partnership Website