Waternet

Waternet

Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Waternet zuivert afvalwater, maakt drinkwater en houdt het oppervlaktewater schoon en op peil. Het is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop.

Waternet Website