Ledenbijeenkomst #3 2020

Laatste ledenbijeenkomst van het jaar, online.

12:50 Inloggen met koffie en thee
13:00 Start ledenbijeenkomst
oa updates secretariaat, werkgroepen, jaarplan 2021, updates van lopende (onderzoeks)projecten en discussie mogelijkheid.
15:15 Afsluiting

Leden krijgen uitnodiging in de mail. Geïnteresseerden mogen eenmaal aanhaken bij een ledenbijeenkomst om kennis te maken. Voor meer info: info@nutrientplatform.org