Ledenbijeenkomst bij Wetsus en Dairy Campus

Ledenbijeenkomst bij Wetsus en Dairy Campus

Op 8 september vond de tweede ledenbijeenkomst van het jaar plaats bij watertechnologie-hub Wetsus in Leeuwarden. Voordat de bijeenkomst van start ging kregen de leden van het Nutrient Platform eerst nog een rondleiding bij de Dairy Campus, de duurzame onderzoeksboerderij van Wageningen Universiteit waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan voor en door de zuivelsector. Eke Folkerts van Dairy Campus gaf een rondleiding langs alle facetten van de proefboerderij en legde de nadruk op duurzame mestverwerking, waar de leden van het Nutrient Platform vanzelfsprekend erg in geïnteresseerd waren.dsc00674

Vervolgens werd de ledenbijeenkomst gestart met een welkom door Anthony Verschoor van Wetsus, en hielden twee nieuwe leden van het Nutrient Platform – Michel Raaphorst van Timac Agro en Wilbert Menkveld van Nijhuis Industries – een pitch over hun bedrijf en de reden van hun kersverse lidmaatschap. Daarna gingen we de diepte in met een presentatie van Paul Kloet en Ronny Faasen van Iv-Water, die een concept aan de leden voorlegden waarmee ammoniumnitraat – een belangrijke input voor kunstmest – kan worden teruggewonnen uit diverse organische reststromen zoals varkensmest. Met de technologie die zij voor ogen hebben kan stikstof op een kosten-effectieve manier worden gerecycled.

In het tweede deel van de ledenbijeenkomst gingen de leden van het Nutrient Platform in discussie over de marketing van gerecyclede nutriënten. De vraag was hoe gerecyclede nutriënten marketing-technisch het beste in de markt kunnen worden gezet. Verschillende goede ideeën werden op tafel gelegd, waarvan één al in de praktijk wordt gebracht: ‘Real Shit’ uit Italië. Aan deze ideeën wordt vervolg gegeven op de volgende ledenbijeenkomst op 8 december, waar een marketeer zal worden uitgenodigd om nieuwe inzichten te verkrijgen vanuit de marketing wereld.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het laboratorium van Wetsus, waar Anthony Verschoor samen met een aantal collega’s hard werkt aan innovatieve nutriënten recycling projecten zoals Value from Urine.

thumb_dsc00696_1024