ManuREsource 2017: call for papers open

ManuREsource 2017: call for papers open

De call for papers voor dé internationale conferentie over duurzame mestverwerking, ManuREsource 2017, is zojuist geopend. Deelnemers kunnen tot 15 mei een abstract indienen voor spreektijd of een posterpresentatie. Meer info over de thema’s van de call for papers is hier te vinden.

ManuREsource vindt plaats op 27 en 28 november in Eindhoven, met een facultatief bezoek aan innovatieve Nederlandse mestverwerkingsinstallaties op 29 november. De conferentie komt op een cruciaal moment in de Nederlandse ontwikkelingen rondom mestverwerking. Nooit was de behoefte en de druk groter om dierlijke mest duurzaam te verwerken. Het recente advies  van de Commissie Nijpels en het opnieuw overschreden fosfaatplafond  in 2016 laten zien wat er nodig is: een toekomstgerichte mestverwerking waar zowel de veehouder, de akkerbouwer en het milieu samen van profiteren.

Deze transitie – naar een circulaire economie voor dierlijke mest – staat dan ook centraal op ManuREsource 2017. De conferentie laat zien welke mogelijkheden er zijn om waarde te creëren uit dierlijke mest, waarmee mestoverschotten in de ene Europese regio kunnen worden omgezet in kansen voor de andere regio. ManuREsource 2017 brengt relevante bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen die krachten willen bundelen om dierlijke mest om te zetten van een probleem naar een kans.