Matching Vraag & Aanbod op ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Matching Vraag & Aanbod op ledenbijeenkomst Nutrient Platform

Vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat was het doel van de eerste Nutrient Platform ledenbijeenkomst van 2019. De leden Meststoffen NL, Agro America en Avebe hadden hun handen ineen geslagen om deze bijeenkomst te faciliteren.

Benieuwd naar hoe de bijeenkomst op 14 maart jl. eruit zag? Kijk hier het filmpje.

Het inhoudelijk programma begon met een presentatie van Wageningen UR over circulariteit in de landbouw, hun Kringlooptoets en het project Next Level Mestverwaarding. Het nieuwe bedrijf SusPhos toonde hoe zij actief aan de slag gaan met het terugwinnen van fosfaat uit as en het bedrijf Van Iperen deelde hun inzichten vanuit de meststoffenkant over het gebruik van herwonnen nutriënten in de kringloop.

Een presentatie nodigt niet altijd uit tot interactie dus na deze introducties was het tijd voor echte matchmaking. In drie ronde tafels werd gekeken naar producten uit waterstromen, dierlijke stromen en organische stromen. Zo presenteerden Agro America, BMC, SusPhos, IRS (Royal Cosun/SuikerUnie) en de waterschappen hun producten aan de Nutrient Platform leden en aan de aanwezige producenten en distributeurs van Meststoffen NL. Voor onder andere Agro America leverde dit direct vervolgafspraken op. Ook leverde de discussies nieuwe actiepunten en suggesties op om het gebruik van herwonnen nutriënten te vergemakkelijken.

Een rondleiding door het innovatielab van Avebe leverde extra gespreksstof op voor de netwerkborrel achteraf. Zo liet Avebe de productiefaciliteiten zien en wist u dat hun aardappeleiwit wordt gebruikt in vegan mayonaise en snoepjes?

De deelnemers kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en de opzet biedt zeker perspectief voor een vervolgsessie met dit thema.