Meld je nu aan voor de DONUTSS Workshop in Gent!

Meld je nu aan voor de DONUTSS Workshop in Gent!

Op 3 en 4 september vindt de Data on Nutrients To Support Stewardship (DONUTSS) workshop in Gent plaats. De workshop wordt gezamenlijk georganiseerd door het ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), BioRefine, de Universiteit van Gent, en de Europese Commissie.

De verschillende doelen/kern vragen van de workshop zijn:

– Welke data over nutriënten is nodig om besluitvorming voor de industrie en beleidsmakers te ondersteunen (landbouw, mest industrie, afval en water management, etc.)?

– Welke data is op dit moment beschikbaar en hoe kunnen we dit aanvullen en managen om het geschikt te maken voor ondersteuning van beleid?

– Welke data is nodig met betrekking tot de hoeveelheden biomassa of industriële bijproducten die beschikbaar zijn voor recycling, en welke types en hoeveelheden nutriënten zijn hierin beschikbaar?

– Hoe kunnen we samenwerken om deze informatie te verzamelen, te monitoren, te updaten en te verspreiden?

Locatie: Universiteit van Gent, Faculteit Bioscience Engineering, Coupure Links 653

Meer informatie:  http://phosphorusplatform.eu/platform/news

Aanmelden via: http://www.biorefine.eu/cluster/registration-form-donutss-workshop

Kosten: Een kleine contributie wordt gevraagd om de catering kosten te dekken. De details over de betaling zullen gegeven worden wanneer je je succesvol hebt aangemeld.  

Je kunt hier het programma bekijken.