Mestverwerkingsproject ManureEcoMine van start


ManureEcoMine is een Europees project dat een integrale aanpak biedt aan de verwerking en hergebruik van dierlijke mest. De basis van deze aanpak bestaat uit duurzaamheid, grondstoffen terugwinning en energie efficiëntie. Van diverse technologieën wordt de technische en milieukundige potentie aangetoond door middel van pilots met koeien- en varkensmest.

De technologieën die aan bod komen zijn anaerobe vergisting, productie van struviet, ammonium stripping en annamox. Bovendien wordt de landbouwkundige potentie van de herwonnen producten voor plantengroei en bodemleven bepaald samen met potentiële verontreinigingen. De meest duurzame en milieuvriendelijke technologieën worden geïdentificeerd door middel van Life Cycle Analyses. Nederlandse partijen die in dit project meedraaien zijn Colsen en van Alphen Axel.