Nieuwe EU Fertiliser Regulation aangenomen

Nieuwe EU Fertiliser Regulation aangenomen

De EU heeft de EU Fertiliser Regulation aangenomen, die de regels van 2003 vervangt. Hiermee zijn regels aangenomen voor het op de markt brengen van meststoffen. Dit besluit biedt mogelijkheden voor de grootschalige productie en het in de markt zetten van meststoffen geproduceerd uit fosfaat mineralen en van organische secundaire ruwe materialen. De regulering stelt geharmoniseerde beperkingen aan een scala van contaminanten zoals cadmium, voorkomend in minerale meststoffen. Op 28 Mei verzorgde Fertilizers Europe een conferentie over de gevolgen van de Fertilizing Regulations. Reinier Gerrits van Meststoffen Nederland mocht in de middag een van de sessies over kansen modereren en geeft terug wat er besproken is.

Conferentie
Er waren zo’n honderd deelnemers aan de conferentie waarbij naast de leden van Fertilizers Europe ook mensen uit andere sectoren (recyling, organische meststoffen, etc.) aanwezig waren. De timing van de conferentie was zeer goed want precies 1 week daarvoor is de FPR ook door de Raad aangenomen. Deze regels moeten nog officieel getekend en gepubliceerd in het EU bulletin, waarna de EU-meststoffenverordening 20 dagen na publicatie van kracht is. Het is nog niet bekend wanneer de publicatie in het Official Journal is. De Fertiliser Regulation zal vervolgens 3 jaar na de inwerkingtreding van toepassing worden.

Het streven van de Commissie is om voor het einde van 2019 een draft labelling guidance gereed te hebben. Daar komt nog een hoop bij kijken want naast de reguliere zaken als samenstelling en veiligheidsvoorschriften wil de Commissie dat er ook per gewas gebruiksvoorschriften in meegenomen worden. De komende periode zal o.a. samen met Fertilizers Europe gekeken worden hoe deze labels vormgegeven kunnen worden zodat het van toegevoegde waarde is voor de boeren en overzichtelijk blijft. Algemene voorschriften met hele brede marges zullen boeren in de praktijk niet helpen omdat juiste bemesting afhankelijk is van meerdere factoren waaronder het type grond. De Europese Commissie (K.Ekroth-Manssila en J.Bernsel) heeft aangegeven wel open te staan om in de toekomst na te denken over digitale labels zoals QR codes. De labeling guidance moet in het voorjaar 2020 aangenomen worden.

De Commissie is niet voornemens om voor de andere onderdelen van de FPR een Guidance uit te brengen maar heeft gekozen voor het opstellen van een Questions & Answers lijst.

Nieuwe Regels
De nieuwe regels zorgen er voor dat alleen meststoffen die aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaard van de EU voldoen vrij in de gehele EU verkocht kunnen worden. Door deze nieuwe regels wordt de productie en het gebruik van meststoffen die fosfaat bevatten maar een laag cadmium gehalte hebben en/of het gebruik van organische meststoffen verhoogd. Producten die niet voldoen aan de CE-markering kunnen nog steeds in eigen land gebruikt worden. 

Lees hier het persbericht (Engels)