Nieuwe NP leden: LeAF en Eijkelkamp

De afgelopen maand heeft het Nutrient Platform weer twee nieuwe leden mogen verwelkomen: LeAF en Eijkelkamp. Van harte welkom!

LeAF BV is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die haar kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten inzet op het gebied van behandeling en zuivering van vaste en vloeibare reststromen (afval en afvalwater), en terugwinning en hergebruik van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving. Opgericht vanuit en gezeteld bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen UR heeft LeAF daarnaast toegang tot een breed palet aan aanvullende actuele kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, (biobased-) technologie en groene ruimte. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk. www.leaf-wageningen.nl

Eijkelkamp Agrisearch Equipment maakt wereldwijd het verschil door oplossingen voor bodem- en wateronderzoek te ontwikkelen, produceren en leveren. Eijkelkamp Agrisearch Equipment is over de hele wereld betrokken bij bodem- en waterprojecten binnen de thema’s Land degradatie, Voedselzekerheid, Verstedelijking, Vervuiling, Land ontwikkeling en Natuurlijke hulpbronnen. www.eijkelkamp.com

Wilt u lid worden van het Nutrient Platform? Kijk op www.nutrientplatform.org voor meer informatie over het lidmaatschap of neem contact op met de secretaris van het platform, Wouter de Buck via tel. 070-3043758 of w.debuck@nutrientplatform.org.