Sabrina Doetjes versterkt het Nutrient Platform team

Sabrina Doetjes versterkt het Nutrient Platform team

Opnieuw een nieuw gezicht bij het Nutrient Platform. Mijn naam is Sabrina Doetjes en vanaf 1 November volg ik Inge op als Project Officer. Ik heb Internationale Betrekkingen gestudeerd in Groningen en heb daarna gewerkt aan verschillende waterprojecten in onder meer het Midden-Oosten en Azië. Ik zie door mijn ervaring in deze projecten het belang van samenwerking en cross-sectorale inspanning om kennis te delen en problemen aan te kaarten en aan te pakken. Niet alleen innovatie op het gebied van technologie is van belang, maar ook de sociaal-economische en politieke factoren spelen een rol. Daarnaast is wetgeving en de ontwikkeling hiervan op het gebied van duurzaamheid een belangrijke factor.

Ik ben geïntrigeerd door de thema’s duurzaamheid, water, voedsel en klimaat. Mijn passie voor deze onderwerpen komt voort uit mijn afstudeerscriptie over waterschaarste in het Midden-Oosten en de rol van water in de internationale (vredes)onderhandelingen. Als Project Officer voor het Nutrient Platform, waarbij alle leden betrokken zijn bij de wereldwijde fosfaatproblematiek, zal mijn ervaring om meerdere facetten te bekijken van nationale en internationale problemen en mijn achtergrond in zowel economie, beleid en bestuur, Nederlands en Europees recht van pas komen. Ik ben van mening dat samenwerking één van de meest belangrijke facetten is van de huidige duurzaamheidsvraagstukken en actie is nodig vanuit de verschillende sectoren. Wat mij daarom aanspreekt aan het Nutrient Platform is dat het de link is tussen verschillende partijen en dat actieplannen, zoals Ambitie Nutriënten 2018, samen met de leden worden opgestart. Ik hoop hier positief aan te kunnen bijdragen en samen met het Nutrient Platform mij in te zetten voor het sluiten van de nutriënten kringlopen, het versnellen van de circulaire economie en het creëren van een groter besef en noodzaak omtrent deze zaken!

Mocht u vragen hebben of wilt u nader kennis maken, aarzel dan niet om contact op te nemen.

E-mail: s.doetjes@nutrientplatform.org