Nutriëntenrijk bezoek aan Polen!

Nutriëntenrijk bezoek aan Polen!

Van 15 tot 18 november vond de missie Water & Landbouw van het NWP en het Nutrient Platform plaats in Polen. Tijdens deze dagen zijn de regio’s van Warschau, Bydgoszcz en Gdansk verkend door een delegatie van Nederlandse bedrijven en WUR. Deze partijen zijn deskundig op het gebied van drainage, irrigatiesystemen, hergebruik van nutriënten, geohydrologie en hernieuwbare energie. Vanuit het Nutrient Platform namen BMC Moerdijk, Ecoson (Darling Ingredients) en Debets BV deel aan de missie.

De kick-off van de missie vond plaats in Warschau waar een match making sessie voor de verschillende partijen was georganiseerd. Tijdens deze sessie sprak o.a. de Mazovia Marshal Adam Struzik. Ook de deelnemende partijen (zowel de Nederlandse als de Poolse) kregen de kans om zichzelf met een korte pitch voor te stellen. Na een succesvol netwerk moment werd de reis voortgezet richting Gdansk en omstreken. De volgende stop was in Minikowo (vlakbij Bydgoszcz), waar een seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Ambassade te Polen. Tijdens dit seminar hebben de partijen kennis kunnen maken met zowel boeren als de Agricultural Extension Services; deze laatste partij adviseert boeren in de Kujawsko-Pomorskie regio. Het bezoek aan Minikowo werd afgesloten met een rondleiding bij een appelboer. Op woensdag stonden er twee verschillende excursies op het programma. De partijen aangesloten bij het Nutrient Platform hebben een bezoek gebracht aan een innovatieve afvalwaterzuivering en composteerinrichting in Slupsk. De overige deelnemers hebben de Rabofarm in de Zulawy-delta bezocht. Hier werd duidelijk dat investeringen in drainage en beter bodembeheer leiden tot aanzienlijk betere opbrengsten. Daarnaast hebben de partijen ook een Nederlandse boer, gevestigd in de regio rondom Gdansk, bezocht. Ook hier zijn waardevolle contacten gelegd die opgevolgd zullen worden. De conclusie die getrokken kon worden na deze bezoeken is dat de regio rondom Gdansk een behoorlijke behoefte heeft aan meststoffen. Slupsk heeft zelfs een wachtlijst voor het afzetten van hun meststof (die ontstaat uit rioolzuiveringsslib en compostering). Hier liggen dan ook mooie kansen voor Nederlandse partijen die secundaire meststoffen produceren. De missie werd afgesloten met een bezoek aan Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna (GIWK), een waterbedrijf in Gdansk. Bij het GIWK werd een seminar georganiseerd met onder andere een afvaardiging van de TU Gdansk. Tijdens het seminar werd kennis uitgewisseld op het gebied van (geo)hydrologische modellen, de relatie tussen waterkwaliteit en nutriënten en stedelijk waterbeheer. GIWK heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn om fosfaat terug te winnen uit het rioolzuiveringsslib. Daarnaast is er interesse geuit in Nederlandse kennis en kunde op het gebied van nutriëntenrecycling.

Het was een succesvolle missie waarbij aan beide kanten diverse kansen zijn gesignaleerd. Deze zullen centraal staan tijdens de follow-up van de missie.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via i.deweerd@nutrientplatform.org!