Onderzoek fosfaatkansenkaart Metropool Amsterdam

Effectief grondstoffengebruik is een belangrijke pijler uit het milieuprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam. In opdracht van de gemeente Amsterdam maakt Tauw daarom een fosfaat kansenkaart voor de Metropool Regio Amsterdam. Dit wordt een digitale kaart, waarop het aanbod en de vraag naar fosfaat in de regio duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. Deze fosfaatkaart is een onderdeel van het gemeentelijke Actie programma Fosfaat. Een fosfaatkansenkaart geeft antwoord op de vragen: ‘Welke fosfaatbronnen zijn er in de Metropool Regio Amsterdam en welke bedrijven hebben een fosfaatvraag?’ Door vraag en aanbod te inventariseren kan een begin gemaakt worden met kringloopsluiting in de regio als het gaat om fosfaat. Bedrijven kunnen contact met elkaar opnemen en op basis van de kansenkaart de beschikbaarheid van het aanwezige fosfaat nader onderzoeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Berend Reitsma, Tauw
Edgar Zonneveldt, Gemeente Amsterdam
Jacqueline de Danschutter, Waternet