Oprichting Brits Nutrient Platform?

Oprichting Brits Nutrient Platform?

2000px-Union flag 1606 Kings Colors.svgOp 12 november heeft in Leeds een branche-evenement plaatsgevonden waar meer dan 60 experts uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid hebben gediscussieerd over de oprichting van een Brits Nutrient Platform. Secretaris van het Nederlands Nutrient Platform, Wouter de Buck, is hierbij aanwezig geweest om een presentatie te geven over en kennis en ervaringen te delen van het succesvolle Nederlandse samenwerkingsmodel.

Tijdens de bijeenkomst is onderzocht op welke manier nutriënten vanuit agrarische en industriële organische afvalstromen kunnen worden gerecycled. De belangrijkste ambitie is om nutriëntenkringlopen te sluiten en een duurzaam beheer van hulpbronnen in Noord-West-Europa te ontwikkelen, vanuit zowel economisch als ecologisch perspectief.

Een tweede workshop staat gepland voor het voorjaar van 2015, waarin het concept verder zal worden ontwikkeld en terms of reference zullen worden onderzocht. 

Voor meer informatie klik hier.