Over Nutrient Platform

Het leven op aarde is afhankelijk van de aanwezigheid van nutriënten. Zonder nutriënten geen leven. Terwijl de vraag naar fosfaat toeneemt, neemt de wereldvoorraad af. De gevolgen voor met name de voedselproductie wereldwijd zijn enorm. Het Nutrient Platform, opgericht in januari 2011, is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die zich zorgen maken over de wereldwijde impact van de fosfaatproblematiek en de manier waarop er met nutriënten in het algemeen wordt omgegaan. Samen met de Nederlandse overheid neemt het Nutrient Platform de verantwoordelijkheid op zich organisaties door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop. Het platform gebruikt een “learning by doing” benadering. Het bouwt voort op de speciale positie die Nederland heeft, met haar nutriëntenoverschot, in een wereld van (toekomstige) schaarste. Door een groter besef van de noodzaak van een efficiënter gebruik en hergebruik van nutriënten, ontstaan er kansen om in Nederland ontwikkelde kennis en oplossingen breder en internationaal toe te passen.

organisatie

Het Nutrient Platform is een netwerkorganisatie met leden die in hun activiteiten ondersteund worden door een ‘licht’ secretariaat. In de praktijk betekent dit dat de leden een belangrijke stem hebben in de vaststelling van activiteiten en strategische beslissingen. Het secretariaat helpt om het overeengekomen actieplan uit te voeren, faciliteert communicatie tussen de leden en coördineert de externe communicatie, en wordt gehost door het Netherlands Water Partnership.

De 10 voordelen van NP lidmaatschap

1. Deelname aan ledenbijeenkomsten en andere netwerkevenementen
2. Toegang tot contacten van het NP netwerk
3. Dichter bij inkomende kansen voor projecten
4. Besloten nieuwsbrief met informatie speciaal voor NP leden
5. Directe toegang tot het Ministerie van I&M en EZ t.a.v. wet- en regelgeving
6. (In)directe invloed op wet- en regelgeving op Europees niveau
7. Versimpelde toegang tot informatie over financierings- en subsidiemogelijkheden
8. Branding op de NP website, nieuwsbrief, social media en iPad app ‘the Phosphorus Challenge’
9. Vrij gebruik van NP logo en exclusief communicatie materiaal van de Internationale Media Campagne
10. Vereenvoudigde toegang tot de internationale nutriënten markt

GEÏNTERESSEERD?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van het Nutrient Platform. Schrijf u in voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@nutrientplatform.org. Wilt u meer informatie en/of bent u geïnteresseerd om lid te worden van het platform? Neem contact op met de secretaris van het platform:

Renske Verhulst
r.verhulst@nutrientplatform.org
T +31 70 304 3758