Presentatie transitieagenda’s

Presentatie transitieagenda’s

Op 15 januari worden de transitieagenda’s Nederland circulair in 2050 gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord.Met dit Grondstoffenakkoord is de basis gelegd voor de ontwikkeling van vijf transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen.Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Circular Award uitgereikt. Dit is een verkiezing voor innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland.Het evenement begint om 14.00 in de Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 in Den Haag