Rapport marktmogelijkheden mestproducten Oost-Duitsland

Het Nutriënten Management Instituut NMI (NP-lid) heeft in opdracht van het Ministerie van Economische zaken en het Landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade in Berlijn een studie uitgevoerd naar de exportmogelijkheden van Nederlandse mestproducten de oostelijke deelstaten van Duitsland. De conclusie van deze interessante studie is dat er vooral mogelijkheden zijn voor de afzet van producten van mest in akkerbouwgebieden in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen en Sachsen-Anhalt.

De potentiële afzetruimte in de oostelijke deelstaten in Duitsland bedraagt ca. 167 – 207 miljoen kg P2O5, wat een factor 6-8 hoger is dan de huidige export vanuit Nederland. Deze studie levert een belangrijke bijdrage aan een oplossing voor het overschot aan dierlijke mest in Nederland. Dit overschot zal de komende jaren naar verwachting namelijk toenemen door een verlaging van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, een verwachte toename van het aantal dieren, (vooral in de melkveehouderij) en de mestverwerkingsplicht die sinds 2014 van kracht is geworden.

Het rapport is te downloaden via de website van het NMI